تمامی محصولات و پکیج های ارائه شده بر روی سایت اولا تابع شرایط و خدمات مورد توافق ذکر شده در صفحه آن مورد و ثانیا تابع قوانین جاری در جمهوری اسلامی ایران میباشد.

 در صورت وجود هر گونه مشکل لطفا از طریق صفحه درج شکایت اقدام نمایید.