انتخاب نامی مناسب برای وب سایت اولین قدم می باشد. نامی منحصر به فرد را برای وب سایت خود انتخاب نمایید.دامنه انتخاب شده را مورد جستجو و بررسی قرار دهید و در صورت آزاد بودن می توانید آن را  با پسوند com و یا ir را ثبت نمایید.

در این قسمت می توانید تعرفه های ثبت دامنه را مشاهده نمایید.

علامت تجاری مدت زمان ثبت دامنه (ریال) تمدید دامنه (ریال) انتقال دامنه (ریال)
 com ۱ سال ۵۰۰,۰۰۰ ۵۵۰,۰۰۰ ۵۰۰,۰۰۰
 net  ۱ سال  ۵۰۰,۰۰۰   ۵۵۰,۰۰۰   ۵۰۰,۰۰۰
 org ۱ سال  ۵۰۰,۰۰۰   ۵۵۰,۰۰۰   ۵۰۰,۰۰۰
 ir  ۱ سال  ۸۰,۰۰۰   ۸۰,۰۰۰   ۸۰,۰۰۰
 biz  ۱ سال  ۵۰۰,۰۰۰   ۵۵۰,۰۰۰   ۵۰۰,۰۰۰
 info  ۱ سال  ۵۰۰,۰۰۰   ۵۵۰,۰۰۰   ۵۰۰,۰۰۰
 co  ۱ سال  ۱۲۰,۰۰۰   ۱۲۰,۰۰۰   ۱۲۰,۰۰۰
 in  ۱ سال  ۴۵۰,۰۰۰   ۴۵۰,۰۰۰   ۴۵۰,۰۰۰