IR-S-5

1.100هزار تومان
1.100هزار تومان
 • 10GB
 • 250GBافزایش رایگان تا 3 برابر
 • دامین ملی
 • 100 %

IR-S-4

700هزار تومان
700هزار تومان
 • 5GB
 • 150GBافزایش رایگان تا 3 برابر
 • دامین ملی
 • 100 %

IR-S-3

400هزار تومان
400هزار تومان
 • 2GB
 • 100GBافزایش رایگان تا 2 برابر
 • دامین ملی
 • 100 %

IR-S-2

250هزار تومان
250هزار تومان
 • 1GB
 • 40GBافزایش رایگان تا 2 برابر
 • 100 %

IR-S-1

150هزار تومان
150هزار تومان
 • 500MB
 • 20GBافزایش رایگان تا 2 برابر
 • 100 %

سرویس های ویژه میزبانی شده در ایران

 • فضای هاست sshd
 • حداقل پهنای باند ماهیانه
 • دامنه رایگان
 • قدرت پردازش
 • phpMyAdmin
 • پشتیبانی 24 ساعته