IR-N-5

700هزار تومان
700هزار تومان
 • 10GB
 • 30GB
 • دامین ملی
 • 50 %

IR-N-4

500هزار تومان
500هزار تومان
 • 5GB
 • 20GB
 • دامین ملی
 • 50 %

IR-N-3

300هزار تومان
300هزار تومان
 • 2GB
 • 15GB
 • دامین ملی
 • 50 %

IR-N-2

200هزار تومان
200هزار تومان
 • 1GB
 • 10GB
 • 50 %

IR-N-1

110هزار تومان
110هزار تومان
 • 500MB
 • 5GB
 • 50 %

سرویس های معمولی میزبانی شده در ایران

 • فضای هاست sshd
 • حداقل پهنای باند ماهیانه
 • دامنه رایگان
 • قدرت پردازش
 • phpMyAdmin
 • پشتیبانی 24 ساعته