پشتیبانی و به روز رسانی وب سایت از مواردی که بعد از طراحی سایت انجام میگرد.حال اگر این به روز رسانی به صورت مداوم انجام گیرد باعث جذب کاربر بیشتر سایت شده و از مشتریان ثابت شما در کسب و کارتان می شود.
کوشا وب با ارائه خدمات برتر پشتیبانی و به روز رسانی شما را در این امر یاری می کند.
در این قسمت می توانید تعرفه های پشتیبانی وب سایت را مشاهده نمایید.

سفارشی

توافقیدائمی
توافقیدائمی
 • تولید و ورود محتوا
 • عیب یابی فنی
 • بکاپ گیری از وبسایت
 • به روز رسانی نسخه وبسایت
 • مشاوره وضعیت بهبود سایت
 • تامین امنیت اولیه
 • پشتیبانی سئو
 • تعریف ایمیل های جدید
 • رفع مشکل سرویس میزبانی
 • رفع مشکلات ساسپندی
 • رفع مشکلات ظاهری وبسایت

پیشرفته

1.1001ساله
1.1001ساله
 • تولید و ورود محتوا
 • عیب یابی فنی
 • بکاپ گیری از وبسایت
 • به روز رسانی نسخه وبسایت
 • مشاوره وضعیت بهبود سایت
 • تامین امنیت اولیه
 • پشتیبانی سئو
 • تعریف ایمیل های جدید
 • رفع مشکل سرویس میزبانی
 • رفع مشکلات ساسپندی
 • رفع مشکلات ظاهری وبسایت

حرفه ای

6506ماهه
6506ماهه
 • تولید و ورود محتوا
 • عیب یابی فنی
 • بکاپ گیری از وبسایت
 • به روز رسانی نسخه وبسایت
 • مشاوره وضعیت بهبود سایت
 • تامین امنیت اولیه
 • پشتیبانی سئو
 • تعریف ایمیل های جدید
 • رفع مشکل سرویس میزبانی
 • رفع مشکلات ساسپندی
 • رفع مشکلات ظاهری وبسایت

ساده

150ماهانه
150ماهانه
 • تولید و ورود محتوا
 • عیب یابی فنی
 • بکاپ گیری از وبسایت
 • به روز رسانی نسخه وبسایت
 • مشاوره وضعیت بهبود سایت
 • تامین امنیت اولیه
 • پشتیبانی سئو
 • تعریف ایمیل های جدید
 • رفع مشکل سرویس میزبانی
 • رفع مشکلات ساسپندی
 • رفع مشکلات ظاهری وبسایت